Urban art popiera Obamę

polityka, trendy, underground
„Artystyczni ulicznicy” – Banksy i Shepard Fairey – dwie znaczące, lecz odległe sobie stylistycznie postacie artystycznego undergroundu. W niemalże równym stopniu popularni, acz zdystansowani wobec mainstreamu, raczej ironicznie i przewrotnie igrający z głównymi motywami pop kultury i polityki. Coraz więcej ich dzieli.
Shepard Fairey przekroczył Rubikon popierając Baraka Obamę. Jego autorstwa są kampanijne postery.

Propagandowy aspekt – od zawsze istotny w pracach Fairey’a – teraz osiągnął swój ostateczny wyraz. Jaki będzie kolejny akt? Kontestacja samego siebie, uwiarygadniająca powrót do undergroundowego getta? To wydaje się niemożliwe. A jeśli Obama, jako prezydent, będzie zmuszony rozpocząć kolejną wojnę, zaatakuje np. Iran? Jakim artystycznym gestem odniesie się do tego Fairey?

Na marginesie, artystyczno-polityczna deklaracja Fairey’a pokazuje, jak wielkie nadzieje młoda i liberalna Ameryka wiąże z czarnoskórym Demokratą i jakże trafne są stwierdzenia, iż wywołał za Oceanem podobny ożywczy ferment, który był udziałem R. Kennedy’ego.


Andrzej Jóźwik

Andrzej Jóźwik

Dziennikarz i wrocławianin.
http://andrzejjozwik.pl

Discover more from Notatnik

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading